hempis24.pl
 • aparatura zabezpieczająca;

 • aparatura przeciwprzepięciowa;

 • aparatura rozdzielcza;

 • złącza i rozdzielnice;

 • automatyka przemysłowa i sterownicza;

 • stacje energetyczne;

 • słupy.


Nasi główni dostawcy


 • aparatura modułowa "S"
 • styczniki
 • szyny łączeniowe

 • aparatura modułowa "S"
 • styczniki
 • przekaźniki
 • szyny łączeniowe
 • rozdzielnice
 • rozdzielnie przemyslowe
 • aparatura przeciwprzepięciowa
 • korytka kablowe

 • aparatura modułowa "S"
 • styczniki
 • przekaźniki
 • szyny łączeniowe
 • rozdzielnice
 • rozdzielnie przemyslowe
 • aparatura przeciwprzepięciowa
 • korytka kablowe

 • zabezpieczenia zaniku fazy
 • automaty schodowe
 • automaty zmierzchowe
 • przekaźniki czasowe
 • zegary astronomiczne

 • zabezpieczenia zaniku fazy
 • automaty schodowe
 • automaty zmierzchowe
 • przekaźniki czasowe
 • zegary astronomiczne

 • rozdzielnie
 • taśmy kablowe
 • folie kablowe
 • puszki
 • tablice licznikowe

 • rozdzielnie
 • taśmy kablowe
 • folie kablowe
 • puszki
 • tablice licznikowe

 • słupy wirowane, żerdzie ŻN
 • kontenerowe stacje transformatorowe
 • słupowe stacje transformatorowe
 • złącza kablowe średniego napięcia

 • słupy wirowane, żerdzie ŻN
 • kontenerowe stacje transformatorowe
 • słupowe stacje transformatorowe
 • złącza kablowe średniego napięcia

 • aparatura modułowa "S"
 • styczniki
 • szyny łączeniowe
 • bezpieczniki mocy
 • ochronniki przepięć
 • wkladki topikowe
 • rozlączniki

 • kontenerowe stacje transformatorowe
 • rozdzielnice średniego napięcia
 • rozdzielnice niskiego napięcia
 • złącza kablowe niskiego napięcia
 • słupowe stacje transformatorowe

 • aparatura modułowa "S"
 • styczniki
 • przekaźniki
 • szyny łączeniowe
 • rozdzielnice
 • rozdzielnie przemyslowe
 • aparatura przeciwprzepięciowa
 • korytka kablowe

 • rozdzielnice
 • obudowy
 • puszki hermetyczne

 • osprzęt odgromowy
 • osprzęt linii napowietrznych
 • osprzęt linii kablowych
 • wysięgniki do lamp

 • osprzęt odgromowy
 • osprzęt linii napowietrznych
 • osprzęt linii kablowych
 • wysięgniki do lamp

 • osprzęt odgromowy
 • osprzęt linii napowietrznych
 • osprzęt linii kablowych
 • wysięgniki do lamp

 • rozdzielnie metalowe
 • drzwiczki rewizyjne

 • rozdzielnice nn termoutrwaldzalne
 • rozdzielnice nn metalowe

 • bednarka ocynkowana
 • bednarka czarna
 • drut ocynkowany

Producenci

Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

„Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego”