hempis24.pl

Przemiany gospodarcze początku lat 90-tych stworzyły potrzebę sprawnej dystrybucji materiałów elektroinstalacyjnych. Na bazie prowadzonej od 1978 r. działalności w zakresie usług elektroinstalacyjnych, Marek Pietrzak był pomysłodawcą utworzenia firmy zajmującej się dystrybucją artykułów elektrotechnicznych.


Przynależność do Grupy Dystrybucyjnej Inter-Elektro skupiającej obecnie 33 hurtowni z całego kraju wzmocniła naszą pozycję na rynku poprzez uatrakcyjnienie cen w stosunku do konkurencji.
Wielostronne ciągłe kontakty z członkami Grupy przyspieszyły procesy zmian organizacyjnych i rozwoju firmy.


Członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu, Grupie IMELCO pozwala nam na bieżące śledzenie trendów rynkowych i rozwiązań w dziedzinie zarządzania.
Jesteśmy jedną z największych hurtowni w regionie - liderem na rynku lokalnym w dystrybucji materiałów elektrotechnicznych i elektronarzędzi.


Tradycją stały się noworoczne spotkania właścicieli firmy HEMPiS i pracowników z klientami. W czasie uroczystych bankietów podsumowana jest całoroczna współpraca z klientam (Zobacz galerię). Najwięksi i najrzetelniejsi otrzymują nagrody i upominki. Spotkania są okazją do przedstawienia zamierzeń i planów, a także prezentacji przez dostawców nowych produktów. Atmosfera luźnych rozmów sprzyja przekazywaniu cennych uwag przez klientów.

"HEMPiS" to nie tylko lider na rynku lokalnym w zakresie dystrybucji materiałów elektrotechnicznych i elektronarzędzi, ale także doświadczony, wiarygodny i solidny partner, który wraz ze współpracującymi firmami świadczy usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa:

  • stacji transformatorowych,
  • rozdzielni, linii kablowych i napowietrznych nn i śn,
  • instalacji oświetlenia ulicznego,
  • iluminacji obiektów użytkowych,
  • instalacji wewnętrznych siły i światła.

Producenci

Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

„Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego”